Vår historie

Lannem Keramikk
Verkstedet ble etablert i 1956 av Ole Lannem (1914-1972). Firmaets navn var da Ole Lannem Terrakottaverksted. Navnet henviste til den tids produksjon: glasserte blomsterpotter og planteskåler i rødbrendt leire.

Året 1968 flyttet verkstedet inn i nåværende lokaler på Gjulem. I 1972 tok Hege og Thor Lannem over firmaet og siden den tid har utviklingen vært stor, både med tanke på produksjonsteknikk og modellutvalg.

I dag er Lannem Keramikk en topp moderne håndverksbedrift som har en bred produksjon av brukskeramikk.

Thor Lannem er nå egentlig gammel nok til å gå over i pensjonistenes rekker.

Velger imidlertid å konsentrere seg om å lage produktene i Unik serien, og videreutvikle farger, modeller og dekor.

Keramikkens historie
Leire har i all tid vært brukt til å lage bruks- og pyntegjenstander.
Ordet keramikk kommer av det greske keramos som betyr både
keramikkleire og de ferdige produkter. 6000 år f.Kr. utviklet pottemakerkunsten seg i Midtøsten og Nildeltaet.

Fra 3000 år f.Kr. finner man de første glasserte gjenstander, samtidig antar man at de første pottemakere begynte å virke i Norden.
Vi hadde en kortvarig storhetstid under folkevandringstiden, 200 - 600 e.Kr. En kan si at dagens norske keramikk- og porselens-produksjon har sin begynnelse med etableringen av Herrebøe Fajance Fabrique i 1758.

Senere har en rekke fremragende keramikere virket fra mindre private verksteder, for eksempel Andreas Schneider, William Knutzen, Erik Pløen, Dagny og Finn Hald m.fl.


Gjulem skole
Gjulem skole ble tatt i bruk 1931 og var en typisk grendeskole med klasserom i 1.etg. Den gang var det mange barn på gårdene, og det største elevkullet var på 86 elever. I dag tar 10 - 15 barn fra den gamle skolekretsen buss til annen skole.

Skolen ble nedlagt i 1966 og keramikkverkstedet flyttet inn i 1968. Det henger mange gamle klassebilder på Østfoldstua.
Lærerstua
Fabrikkutsalget til Lannem Keramikk ble etablert i 1973 på kjøkkenet i den gamle lærerinneleiligheten i skolens 2.etasje.
Utsalget ble utvidet i 1975 da også lærerinnens stue ble tatt i bruk.
I 1978 ble utsalget flyttet til lærerleiligheten og fikk navnet Lærerstua. Før Jul i 2007 flyttet utsalget til svalegangen. (se vårt utsalg)

 

 

 


 

 

Gml_Lannem.jpg
Ole Lannem
transp_space.gif
HogT.jpg
Hege og Thor Lannemhist_burkina_faso.jpg
Potte fra 1700-tallet, funnet i
Nigeria


transp_space.gif
hist_Gjulem.jpg
Gjulem Skole, 1931
transp_space.gif
hist_larer.jpg
Lærerstua, 2002

Åpent: Hverdager 10.00 – 16.30 Torsdag 10.00 – 18.00 Lørdag 10.00 – 14.00, Tlf: 69 22 20 12
Lannem Keramikk – Gjulem, 1890 Rakkestad, tlf. 69 22 20 12
Produsert av Pixelhospitalet AS