Lannem Keramikk ligger inntil Rv22 mellom Mysen og Rakkestad

Fra Oslo
Følg E18 til Mysen, deretter Rv 22

ca 12 km. mot Halden/Rakkestad

Fra Svinesund Følg «Grønne veien»; Rv 22 til Rakkestad, videre 4 km mot Mysen

Fra Ørje Følg E18 til Mysen, deretter Rv22 ca 12 km mot Halden/Rakkestad

Fra Sarpsborg Følg Rv 111 til Rakkestad, deretter rett frem Rv22 4 km. mot Mysen

 
Åpent: Hverdager 10.00 – 16.30 Torsdag 10.00 – 18.00 Lørdag 10.00 – 14.00, Tlf: 69 22 20 12
Lannem Keramikk – Gjulem, 1890 Rakkestad, tlf. 69 22 20 12
Produsert av Pixelhospitalet AS